Neko’s Model Kits and Projects

Majin Bone Leo Bone

Majin Bone Dragon Bone

Majin Bone Dragon Bone Powered Up Version

Majin Bone Tiger Bone

Majin Bone Hino Majin

Majin Bone Shark Bone

Yokai Watch Jibanyan

Yokai Watch Togenyan

Yokai Watch Gabunyan

Yokai Watch Bushinyan

Shining Gundam Master Grade 1/100

2010 Camaro SS

1979 Dodge Charger

SD Gundam Brave Battle Warriors